6hunesseq

6hunesseq om esierälidse helüpildiga kuunsais, midä iseloomustas kõgõpäält uudishimo. Kuimuudu sünnivä hõril ja hiiu kannõl vaimolisõ rahvalaulu vagatsõdõ ja hellä ilmä? Kuimuudu kõnõlõsiva kerigulauluq mi esivanõmbatõga ja kuis näid laulõ koton edesi luudi? Viiemeistre ja rahvaluulõkogoja Kreegi Cyrilluse om ütelnü, et rahvakoraaliq omma tettü suurembalt jaolt „lintest, keerutuisist ja tsänkest”. Kuimuudu kuts sjoo muusiga umahindä helü pruukma nink vahtsõt ja põnnõvat läbikasumist, tsärisevät õhunesset löüdmä?

6hunesseq võitsõ 2022. aastaga Mooste Elohelü rahvamuusigatüütluisi festivali pääpreemiä, festivali patroon Rüütli Ingridi avvotaso ja publigu lemmiku preemiä. Samal aastagal mängsevä nä ka Viljandi perimusmuusiga festivali pääkavan.

Selgalli Marion – laul
Grünbergi Greta Liisa – laul, hiiu kannõl, lüükpilliq
Männi Maria – laul, hiiu kannõl
Kuslapuu Kaisa– hõril / klahvpill