Kaisast

Kuslapuu Kaisa (snd 1995) om muusik ja luuja mitme kotussõ päält. Tä käekirjä ja mõttõilmä on mõjotanu nii klassigalinõ, tsäss- kui perimusmuusiga. Tä muusigutii alas Võro muusigakoolin klavõri ja toropilliga. Perimusmuusiga pisik tabas Kaisat küländ varra ja lemmikus saiva suvitsõ Võromaa rahvapillilaagriq. Sääl nakas tä uudishimo tundma ansamblimängu vasta, mis om siiamaani parimbas läbikäümisenõvvus.

Tä om lõpõtanu Heino Elleri muusigakooli hõrilamängjä ala pääl ning hinnäst mitmõl puul tävvendänü helüluumõn, ansamblijuhtmisõn ja ütenluumisõn. Kaisa mäng klavõrit, hõrilat, karmoškat, toropilli ja vilepille.

Tä kirotas ja kand ette uma laulõ ansamblin Lonitseera, tüütäs hõrilamängjä ja pillioppajana ja kand 2019. aastaga Tarto liina noorõ kultuurikandja avvunimõ.

2021. aastagal tull vällä timä karmoškapalade soolo-tsõõrikplaat “Nupud” ja 2022. aastal Lonitseera album “Tapeet”.