Kaisa Kuslapuu ja Karl Laanekask

Kuslapuu Kaisa ja Laanõkasõ Karl ommava kats sõpra, kiä naksiva ütenkuun mängmä ku Karl suurõkooli pääl oll, perän läts tuu edesi Tartu tantsuklubin. Sjoo duo või pandaq pisut kulmu kergütämä: bandžo ja klavõr olõ-i just edimädse (sagõhõ mitte esiki viimädse) pilliq, midä niimuudu kuun mängütäs vai miä eesti perimusmuusigalõ loomuperäline olnu, a just perimuse perädut varasalvõ ommava nä riisma asunuq ja umavaihõline kokkokõla (tõnõkõrd küländ absurdnõ) and vunki mano. Kaisa ja Karl mängvä päämidselt uma meelüstandsulugusit vai muid põnnõvit löüde kiräkogost, mano ka pisut umaluudut.